EU Servis nonstop – 24/7

SK Servis nonstop – 24/7

s01_2x_(1)

Servisné služby

Kvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami.

Autorizované servisné stredisko

Naše autorizované servisné stredisko ponúka komplexné spektrum servisných služieb.

Vykonávame prehliadky, kontroly, záručné a pozáručné opravy a tiež aj opravy porúch. Disponujeme profesionálnym vybavením a kvalifikovaným personálom. Naši technici majú dlhoročné skúsenosti a zručnosti potvrdené mnohými certifikátmi od spoločnosti Thermo King. Týmto je zaručená profesionalita a vysoká kvalita služieb.

Dbáme o to, aby zákaznícke služby spĺňali najvyššie štandardy. Používame len originálne náhradné diely a všetky opravy realizované v našich staniciach je poskytovaná záruka.

Okrem našej základnej činnosti poskytujeme tiež množstvo služieb určených na zaistenie najvyšších štandardov prepravy potravín a iných výrobkov s krátkou trvanlivosťou. Vykonávané sú vždy na základe platných noriem, pomocou presných zariadení a meracích metód a v spolupráci so špecializovanými inštitúciami, ktoré zaručujú spoľahlivosť výskumu. Po ich vykonaní sú im udelené certifikáty uznávané v celej Európskej únii.

Nami ponúkané služby zahŕňajú:

Skúšky teplotných záznamníkov

Naši odborníci vykonávajú merania, ktorých úlohou je určenie presnosti nameraných hodnôt získaných pomocou snímačov záznamníka v súlade s normou EN 12830. Skúška sa potvrdzuje vydaním certifikátu a označením záznamníka príslušným štítkom.

Skúšky ATP

V spolupráci s TSÚ pripravujeme vozidlá na skúšky ATP.  Pomáhame skompletizovať dokumentáciu, vykonávame vstupné posúdenie, prehliadky jednotky a koordinujeme skúšky až do získania certifikátu. Celý proces sa vykonáva v našich servisných staniciach.

Skúšky tesnosti systému chladiacich jednotiek

Naši špecialisti vykonávajú skúšky tesnosti systému chladiacich jednotiek a pomáhajú pri skompletizovaní potrebných dokumentov. Skúška je potvrdená príslušným osvedčením a vydaním špeciálneho štítku.

Potrebujete poradiť?

Radi sa Vám budeme venovať!

Pre spokojnosť a komfort našich zákazníkov zaisťujeme asistenčné servisné služby s nepretržitou prevádzkou.