EU Servis nonstop – 24/7

SK Servis nonstop – 24/7

EU Servis nonstop – 24/7

SK Servis nonstop – 24/7

a06_2x

Telematika Thermo King

Zaznamenávanie, prenos a správa údajov

Telematika

Telematika predstavuje komplex riešení (zariadenie a softvér), ktoré slúžia na monitorovanie práce chladiacej jednotky, stavu prepravovaného nákladu a teploty (nastavená hodnota, vypúšťaná a návratová).

Okrem toho monitoruje alarmy, spotrebu paliva a vykonáva sledovanie vozidla, na ktorom je namontovaná chladiaca jednotka (GPS). Posledné dve funkcie sú užitočné najmä pre väčšie vozové parky a pre ich majiteľov poskytujú mimoriadne užitočný nástroj na kontrolu svojich nákladov.

Telematické riešenia Thermo King umožňujú:

A v konečnom dôsledku umožňujú:

Správu údajov môžeme rozdeliť do troch základných kategórií: záznam údajov, prenos údajov a správa údajov. Pre každú z nich je určený nástroj Thermo King.

Zaznamenávanie údajov

Zaznamenávanie údajov CargoWatch a TouchLog

Na zaznamenávanie údajov slúži:

Telematika

Prenos údajov

Moderná doprava vyžaduje neustálu komunikáciu s chladiarenským agregátom, a to bez ohľadu na to, kde sa vozidlo práve nachádza.

Monitorovanie teploty nákladu či fungovania chladiarenského agregátu, dostupné v reálnom čase, ako aj možnosť nastavovania parametrov systému, sú dnes nevyhnutné pre profesionálnu správu vozového parku.

Thermo King ponúka nasledujúce riešenia pre dopravu v oblasti prenosu dát:

Telematika

Správa údajov

Softvér Wintrac používa sa na rýchlu a efektívnu analýzu údajov z každého typu záznamníka údajov a z každej chladiacej jednotky Thermo King.

Softvér Wintrac – umožňuje jednoduché používanie pod operačným systémom Windows. Bol navrhnutý špecialistami spoločnosti Thermo King a určený je pre používateľov vozidiel (a vozového parku) pracujúcich pri kontrolovaných teplotných podmienkach. Používa sa na rýchlu a efektívnu analýzu údajov zhromaždených z každého typu záznamníka údajov (aj zo starších typov) a z každej chladiacej jednotky Thermo King. Pomocou softvéru Wintrac je možné odčítať údaje z ovládača a nahrať ich do počítača, s cieľom ich zhrnutia vo forme grafu alebo tabuľky.

Medzi dostupné údaje patria:

Údaje je možné odčítať pomocou počítača pripojeného k chladiacej jednotke. Existuje tiež možnosť usporiadania, archivovania a spravovania údajov podľa evidenčných čísiel vozidiel alebo návesov, prípadne podľa sériových čísiel chladiacich jednotiek. Zhromaždené údaje je možné archivovať, odosielať a vytlačiť.

Potrebujete poradiť?

Radi sa Vám budeme venovať!

Pre spokojnosť a komfort našich zákazníkov zaisťujeme asistenčné servisné služby s nepretržitou prevádzkou.