EU Servis nonstop – 24/7

SK Servis nonstop – 24/7

a05_2x

Riešenia pre farmaceutickú oblasť

Preprava liekov v súlade so všetkými normami na správnu distribúciu liekov.

Farmaceutická oblasť

Nové nariadenie Európskej Únie týkajúce sa pravidiel správnej distribúcie pri predaji liekov

V roku 2016 vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej Únie týkajúce sa pravidiel správnej distribúcie pri predaji liekov. Preto rozširujeme našu ponuku služieb aj pre dopravcov a veľkoobchodníkov s farmaceutickými výrobkami, aby sme ich komplexne podporili pri dodržiavaní najnovších požiadaviek.

Ako autorizovaný partner spoločnosti Thermo King Pharma Solutions a EIPL (European Institute for Pharma Logistics) ponúkame:

Riešenia pre farmaceutickú oblasť

Mapovanie teplot vo vozidlách

Služba mapovania teploty vo vozidlách sa vykonáva v statických podmienkach a tiež počas skutočnej prepravy výrobkov. Umožňuje poznať skutočné rozloženie teplôt počas prepravy. Každý prieskum sa vykonáva po zistení presných požiadaviek a očakávaní zákazníka. Tie stanovujú trvanie skúšok a počet testovaných bodov.

Mapovanie končí podrobnou správou popisujúcou rozloženie teplôt, grafické znázornenie a štatistiku. Tieto poznatky umožňujú odstrániť možné odchýlky v logistike dodávok chladených výrobkov. Poskytujeme veľkú flexibilitu pri výbere testovacích parametrov, od niekoľkých až po desiatky meracích bodov v skrini. Mapujeme všetky objemy: od malých skríň, až po chladiarenské návesy.

Táto služba je určená pre výrobcov liekov a komponentov, výskumné spoločnosti, farmaceutických veľkoobchodníkov a lekárne.

Riešenia pre farmaceutickú oblasť

Výsledkom mapovania teploty je dokonalé poznanie podmienok prostredia a môže byť základom na kvalifikáciu dopravných prostriedkov v súlade so správnou distribučnou praxou.

Cold Cube Pharma

Kontajnery ColdCube Pharma sú univerzálne chladiarenské skrine, ktoré slúžia ako prenosné chladničky alebo mrazničky určené na prepravu liekov.

Je ich možné jednoducho vložiť do nákladného vozidla alebo pripojiť do zásuvky na trvalé chladenie. Tieto kontajnery sa dodávajú s rôznymi funkciami chladenia a mrazenia prispôsobenými potrebám zákazníka. Umožňujú prepravu liekov v súlade so všetkými normami na správnu distribúciu liekov.

Vlastnosti skrine ColdCube Pharma

Riešenia pre farmaceutickú oblasť

Potrebujete poradiť?

Radi sa Vám budeme venovať!

Pre spokojnosť a komfort našich zákazníkov zaisťujeme asistenčné servisné služby s nepretržitou prevádzkou.